Agrotime Gübre ( agrotimefertilizer ), ülkemiz tarımının geliştirilmesi ve topraklarının üretim kapasitelerinin korunup iyileştirilmesi konusunda üniversitelerin ilgili fakültelerinde ve araştırma kuruluşlarında yapılan araştırmalardan elde edilen bilgi ve bulguların sonucunda gübreler ve gübreleme konusunda yeni bir konsept geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu konuda üniversite mensubu akademisyenlerin de desteğini almaktadır. Gübre formülasyonlarında ülkemizin değişik coğrafi bölgelerinin jeolojik yapısı, iklim koşulları ve önemli kültür bitkilerinin deseni dikkate alınmaktadır. Böylece gübrelemeyle en ekonomik, en kaliteli ve en yüksek verim hedeflenmektedir.

Türkiye topraklarının genel sorunları (fazla yağışlı Doğu Karadeniz’in asidik toprakları hariç) göz önüne alındığında jeolojik kaynaklı fazla kireç (bunda yağış azlığının da etkisi vardır), yüksek pH değeri (toprakta kireç varsa pH değeri 7’den büyüktür.) iklime bağlı olarak (yağış ve sıcaklık) organik maddenin azlığıdır. (bunda erozyonun da etkisi büyüktür). Bu nedenle gübre formülasyonlarında anlayış değişikliği kaçınılmazdır. Bu nedenle kuruluşumuz da üretilen gübrelerde azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra kükürt ve humik ve fulvik asitlerce zengin organik maddeye yer verilmektedir. Ayrıca taban gübresi olarak üretilen gübrelerde bitkilerin ihtiyacı dikkate alınarak azot, fosfor ve potasyumun arasındaki dengenin korunmasına çalışılmıştır. Diğer taraftan fertigasyonla uygulanacak gübrelerde de bu konuya dikkat edilmiştir.

Bitki besleme ve toprak verimliliğinin kalıcı şekilde geliştirilmesinde yeni bir konseptle işe başlayan Agrotime Gübre,ülke tarımının gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak çalışmalarına siz üreticilerin desteğiyle devam edecektir.

Klasik Kimyasal Gübreler

• Çok eski formülasyonlarla üretiliyor.

• Dolgu maddesi kum ve kireçtir.

• Bileşiminde klor bulunabilir.

• Formülayonlarında topraktaki eksikler ve bitkinin ihtiyaçları

  dikkate alınmaz. (kompoze olanlar)

• Uzun vadede toprak verimliliğini geliştirmez.

• Genellikle iz element ve organik madde içermezler.

Yeni Nesil Gübreler

• Yeni formülasyonlarla üretilir.

• Dolgu maddesi kükürt ve organik maddedir.

• Bileşiminde klor bulunmaz.

• Formülasyonlarında bitki ve toprak istekleri dikkate alınır.

• Uzun vadede toprak verimliliğini geliştirir.

• Yapısında çoğu zaman organik madde ve iz element bulunur.